LAIMA KREIVYTĖ

Apie autorių

LAIMA KREIVYTĖ gimė 1972 m. Vilniuje. Domisi vaizdo ir teksto sąveikomis, kuruoja parodas. Išleido poezijos rinkinį Sapfo skai(s)tykla, sudarė knygas apie dailininkę Mariją Teresę Rožanskaitę ir tapytoją Kęstutį Zapkų. Kuria poetinius performansus ir dalyvauja parodose su grupe Cooltūristės. Į lietuvių kalbą yra išvertusi Adrienne Rich, Anne Sexton, Sylvios Plath ir Elizabeth Bishop eilėraščių.


Mano tėviškė – mėlyno Nemuno vingis, Karoliniškių kaimas ir Šeškinės kalva. Paprasta vidurinė standartinio tipo – Vilniaus keturiasdešimt trečia mokykla. Gimiau pirmoje tarybinėje ligoninėje. Nieko nepamenu. Protokole užrašyta – prie paminklo mėlynos gėlės pražydėjo. Rašė Andriuškevičius: aikštė, kur stovėjo... Gimtinė man poezijoj ir prozoj. Baltijos lašelis tas nublankęs... TV bokštą kaip kavos puodelį tau nešu dar karštą rankose. Kosminėje vietoje gyvenant ir santykis kosminis. Saturnai, merkurijai, vaivorykštės išnyko, bet nesvarumo būsena liko. Todėl santykis su iškosminta gimtine kaip su fantomine galūne. Knygos namuose – Simonaitytės raštai, drąsiųjų keliai, Mieželaičio aviaeskizai. Mokyklos bibliotekoje – nuostabi bibliotekininkė ir Salomėjos dienoraščiai. Norėčiau skaityti daugiau ir lėčiau.


dingęs žvaigždėlapis  

Kas pašlovins šį bevardį miestą
                                                                   Czesław Miłosz

Kas įrašys troleibuso diktorės balsą,
kosminę karmą rajono, kurio nebėra?
Žaibo stotelės ir Žaibo kalno,
slidžių žudiko pakalnėj Sudervės srove,  

vaikų darželio su raketa pušyne,
šiferiu dengtais pavėsinių stogais,
kibirėliais, formelėm, užrakintais žaislais,
tuščio baseino betonu, geležinėm supynėm,

Viesulo dvylikaaukščiais raudonais Perkūno stotelėj,
gaisrine ir ugniasienėm, žėrinčiom it žarija - -
Vidurinės mokyklos ėjo per kosminę perėją
link „Vaivorykštės“ Pasakų parko gale.

Kas įrašys troleibuso diktorės balsą,
kosminę karmą rajono, kurio nebėra?
Kas nupieš Karoliniškes, kad atsiverstų
buvusių gatvių antkapiai kaip knyga?

Organizatoriai

Skaityti kviečia

Partneriai ir rėmėjai